Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018 09:06

Γιορτή Αγίου Αθανασίου

Ακολουθεί ανακοίνωση της Εκκλησιαστικής Επιτροπής του χωριού μας.

 

Ε  Ν  Ο  Ρ  Ι  Α   Π  Ρ  Ο  Σ  Η  Λ  Ι  Ο  Υ          Προσήλιο 24 Απρ. 2018

ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΟΥ  ΒΛΑΣΙΟΥ                     Αρ.Πρωτ. - 57-                                                    

                                   

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κάνουμε γνωστό ότι το παρεκκλήσιο του Αγίου Αθανασίου, φέτος θα γιορτάσει στις 2 Μαΐου 2018. Η αλλαγή έγινε λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, που επικρατούν τον χειμώνα και είναι αδύνατη η προσέλευση των προσκυνητών. Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι τα παλαιά χρόνια γιορτάζονταν στις 2 Μαΐου, εορτή Ανακομιδής των λειψάνων του Αγ. Αθανασίου, Πατριάρχου Αλεξανδρείας, και τον ονόμαζαν Μαηθανάση ή Βλαχοθανάση (τότε ανέβαιναν οι Βλάχοι στα βουνά).

Παρακαλούμε τους χωριανούς να τιμήσουν τη γιορτή.

 

                                             Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                      Τα   Μ έ λ η

Λάμπρος Αρλέτος                          1. Γεώργιος Μπαρμπούτης

                                                   2. Δημήτριος Παπαδημητρίου

                                                   3. Χριστόφορος  Δημόκας

                                                   4. Κων/νος Γ.Δημόκας

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Το "Boulouki" στα Τζουμέρκα Κυριακή στο Προσήλιο (20/5) »