Κυριακή, 12 Ιουλίου 2020 10:44

Οδηγίες Προστασίας από τον COVID 19 από την Εκκλησιαστική Επιτροπή

οδηγίες για COVID οδηγίες για COVID

Το καλοκαίρι αναμένεται να αυξηθεί η επισκεψιμότητα του χωριού και η Εκκλησιαστική Επιτροπή μας απέστειλλε ενημερωτκό προς όλους τους ενδιαφερομένους με τα μέτρα προστασίας που πρέπει να τηρούνται κατά την προσέλευση στους ιερούς ναούς του χωριού.