Δευτέρα, 14 Μαϊος 2018 13:31

Εορτασμός Αγίας Τριάδας Ενορίας Προσηλίου

Αγία Τριάδα Αγία Τριάδα

Η εκκλησιαστική επιτροπή του χωριού μας μας απέστειλλε την παρακάτω ανακοίνωση σχετικά με τον καθιερωμένη εορτή του ναού της Αγίας Τριάδας στα Μπουτζέικα.

Ι Ε Ρ Α   Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

    Ε Ν Ο Ρ Ι Α  ΑΓΙΟΥ  ΒΛΑΣΙΟΥ      Π Ρ Ο Σ Η Λ Ι Ο Υ

                                                            Προσήλιο 15 Μαΐου 2018

                                                           Αρ. Πρωτ. -56-

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Κάνουμε γνωστό ότι στις  28 Μαίου2018 ημέρα Δευτέρα,

Γιορτή του Αγίου Πνεύματος  Γιορτάζει και Πανηγυρίζει ο

Ιερός Ναός Αγίας Τριάδας Ενορίας Προσηλίου που βρίσκεται

Στο Συνοικισμό Αγίας Τριάδας Προσηλίου πέρα από το ποτάμι.(Μπουτζέικα)

__Παρακαλούνται και προσκαλούνται όλοι να προσέλθουν να προσκυνήσουν την εικόνα της Αγίας Τριάδας και να γλεντήσουν.                                                                           

                   Η  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος                                      Τα   Μέλη

                                          1.Γεώργιος Χρ. Μπαρμπούτης

Λάμπρος Αρλέτος            2.Δημήτριος Ηλ. Παπαδημητρίου

    Ιερέας                           3.Χριστόφορος Κ. Δημόκας

                                         4.Κων/νος Γ. Δημόκας